Polski w pigułce

 ŁYK ORTOGRAFII

 

PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK MIĘKKICH

 

Spółgłoski miękkie: ś, ć, ń, dź, ź piszemy na końcu wyrazów:

ś - proś, noś, ktoś ...

ć - nić, pleć, leć ...

ń - koń, woń, broń ...

ź - woź, weź, gałąź ...

- i, je, mie ...

 

Tak samo piszemy spółgłoski miękkie występujące przed spółgłoskami:

ś - śnieg, ścisnąć, śpi ...

ć - ćma, ćwierć, ćwikła ...

ń - hańba, gońcie, nie tońcie ...

dź - dźwięk, jedźcie, źdźbło ...

ź - źle, źrenica, źródło ...

 

Przed samogłoskami : a, ą, e, ę, o, u, ó piszemy si, ci, ni, zi, dzi, np.: siano, ciągnąć, niebo, dzięcioł, dziura

 

Przed samogłoską i piszemy s, c, n, z, dz, np.: siła, cicho, niski, zima, dziwny